N.H.G. (Nationale Hypotheek Garantie)

Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.) is voor financieringen van woningen met een kostengrens tot 435.000 EUR (2024) respectievelijk maximaal 461.100 EUR (incl. max. energiebesparende maatregelen (2024)

Een financiering onder N.H.G. past volgens de normen van het N.I.B.U.D. bij uw inkomen en situatie.

Omdat de lening gewaarborgd is door N.H.G. / W.E.W. betaalt U in het algemeen een lagere rente dan indien U de financiering zonder N.H.G. sluit. Banken hebben de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald . Bovendien kunt u u een beroep doen op de woonlastenfaciliteit indien u de woonlasten niet meer kunt betalen als gevolg van overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Voor het afsluiten van een lening onder N.H.G. betaalt u eenmalig een premie van 0,6% over de lening. Deze premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De eenmalige premie zorgt er ook voor dat – indien bij gedwongen verkoop de opbrengsten onvoldoende zijn om uw lening af te lossen – het Waarborgfonds Eigen Woningen – onder bepaalde van te voren vastgestelde criteria – de restschuld over kan nemen.

Heeft U een bestaande lening en wilt U oversluiten naar N.H.G.?
In sommige gevallen kan dit, net zoals verhogen van een lening met N.H.G.

Wilt U meer weten over N.H.G.? Neemt U dan contact met ons op. Wij helpen U graag verder ! In onze video call krijgt u antwoord op al uw N.H.G. gerelateerde vragen.