Subpagina nieuwbouw

Renteverlies tijdens de bouw (Vanaf tekenen hypotheekakte tot oplevering van uw nieuwe woning)

U betaalt rente vanaf het moment van het tekenen van de hypotheekakte tot aan de oplevering van de woning. Daarnaast ontvangt U rente over uw bouwdepot (vaak gelijk een het percentage hetgeen u betaalt over uw lening). De te ontvangen rente wordt steeds minder vanwege de betalingen aan de aannemer (indien een nieuwe fase van uw nieuwbouwwoning gereed is gekomen) en het (negatieve) saldo van deze 2 rentes noemen we renteverlies tijdens de bouw. Kan – mits passend – worden meegefinancierd echter de rente hierover is niet aftrekbaar voor de belasting.

Bouwrente I (Tot aan tekenen koopovereenkomst) 

Met name als u “later instapt” in een nieuwbouwproject e/o de bouwer is al begonnen met de bouw dan heeft de projectontwikkelaar al de nodige kosten voorgeschoten voor U (evt. kosten grond  + kosten van vervallen termijnen). Hierover rekent de projectontwikkelaar rente (veelal 6 – 8%) aan u door. Dit noemt men Bouwrente. Bouwrente I ziet op de rente gerelateerd aan de periode voor het  Deze rente maakt onderdeel uit van de koopsom en indien meegefinancierd is de rente hierover veelal aftrekbaar.

Bouwrente II (Tussen getekende koopovereenkomst en hypotheekakte bij de notaris)

Ook hier heeft de projectontwikkelaar mogelijk kosten voorgeschoten voor U. Ook hier rekent de projectontwikkelaar rente door aan U. De hypotheek is nog niet ingeschreven en de facturen worden pas betaald nadat er een bouw deposito is (nadat de hypotheek is ingeschreven bij de notaris en de bank het geld op een bouwdeposito heeft gestort). Vanuit het bouwdepot worden dan de door de projectontwikkelaar reeds betaalde facturen – inclusief rente – aan de projectontwikkelaar terugbetaald. Indien meegefinancierd is de rente hierover niet aftrekbaar.