Nieuwbouw

De aankoop en financiering van een nieuwbouwwoning gaat anders dan die van een reguliere bestaande woning. U koopt een woning vanaf een brochure, een videpresentatie en/of documentatie van de projectontwikkelaar. U ziet de woning nog niet “in het echt”.

De toewijzing van uw toekomstige nieuwbouwwoning gaat veelal via een loterij. En de prijs van de woning is vaak vast, u hoeft dus niet te onderhandelen. De prijs is ook vrij van overdrachtsbelasting en kosten voor levering en taxatie. We noemen dat vrij op naam. De kosten voor hypotheekadvies en bemiddeling evenals de kosten voor inschrijving van de lening bij de notaris bent u wel verschuldigd.

Als u niet bekend met begrippen zoals meerwerk, dubbele lasten, renteverlies tijdens de bouw en bouwrente is het wenselijk om U van te voren te oriënteren liefst bij ons) zodat wij voor u kunnen berekenen of “alles past binnen uw wensen”. Vaak pakken meerwerk en andere kostenfactoren net even duurder uit dan begroot. Dus; eerst ons laten rekenen, dan pas handelen! Voor de voor – en nadelen van een nieuwbouwwoning zie hieronder;

Voordelen Nieuwbouw 

Vaste prijs, veelal Vrij op Naam 

Geen onderhandelingen over de prijs 

Eigen inbreng qua inrichting en “Look and Feel”

Laag energieverbruik i.c.m. mogelijke lagere rente 

Bijdrage aan duurzaamheid 

Gering onderhoud op korte / middellange termijn verwacht

Nadelen Nieuwbouw 

U koopt van een brochure of presentatie 

Vaak meerwerk (prijsverhogend) (*)

Dubbele woonlasten gedurende de bouwperiode (*)

Bouwrente (*)

Renteverlies tijdens de bouw (*)

(*) Meerwerk 

Soms wordt er strak gebudgetteerd door de projectontwikkelaar om de basisprijzen aantrekkelijk te houden. Echter dan komen bij de wens voor een mooie dan basiskeuken en / of badkamer meerwerk > en dus meerprijs aan de orde. De bedragen kunnen dan makkelijk fors oplopen. Iets om zoveel als mogelijk rekening mee te houden. Meerwerk werkt kostprijsverhogend en de rente hierover is – indien meegefinancierd – en het meerwerk is vast aan uw woning verbonden – veelal aftrekbaar. 

(*) Dubbele woonlasten gedurende de bouwperiode 

Nadat de lening voor uw nieuwbouwwoning is ingeschreven via de notaris gaat U maandelijks rente betalen.  Uw woning is echter nog niet gereed dus U blijft totdat uw nieuwe woning is opgeleverd in uw huidige huur – of koopwoning wonen. Dat brengt gedurende een bepaalde tijd dubbele woonlasten met zich mee. Deze kunnen soms worden meegefinancierd. De rente hierover is in beginsel niet aftrekbaar. 

(*) Bouwrente en renteverlies tijdens de bouw zijn begrippen die kostenverhogend kunnen werken. Laat u ons voorlichten over de (mogelijke) gevolgen hiervan middels een oriënterend gesprek, zodat u inzicht heeft in het totale plaatje.