Hoe word ik huiseigenaar?

1. Bepaal het maximaal te lenen bedrag op inkomen

Het bedrag dat U zou kunnen lenen hangt af van het soort inkomen (vast, flexibel, ondernemer), de hoogte van uw inkomen (vaste componenten en eventueel bonussen, gratificaties, etc), eventuele leningen (doorlopende kredieten, persoonlijke leningen, alimentatie, private leases, studie- en overige financieringen) en de rente waarmee wordt gerekend. Met een recente salarisstrook, en een kopie arbeidscontract komen we al een heel eind.

2. Op zoek naar uw droomwoning

Nu u weet wat U op inkomen indicatief kunt lenen, kunt u op zoek gaan naar een woning. De markt kantelt en onder de vraagprijs bieden “kan weer”. Voor de zoektocht naar uw woning is het naast de reguliere kanalen (Funda, Jaap en andere zoekmachines) steeds belangrijker via uw social media (Facebook) en andere informele kanalen te “werven”. Ook inschakelen van een makelaar kan helpen omdat u als kandidaat net even serieuzer wordt genomen door de verkopende partij en uw makelaar net even iets eerder op de hoogte is van de “new to market woningen” voordat deze op Funda worden geplaatst. Kan net het verschil maken, dus, inzetten op meerdere kanalen om uw nieuwe droomwoning te “scoren”! 

3. Onderhandelen prijs en condities

Onderhandelen over de prijs kan weer. Een – goede – makelaar kan u helpen een juiste prijs te bepalen. En een gesprek met de verkoper, waarin u uitlegt waarom U graag juist deze woning wilt hebben, kan in uw voordeel werken. Naast een goede prijs willen de huidige eigenaren ook vaak een aspirant koper hebben waarvan ze weten dat deze koper een groot plezier doen met de woning en dat de aspirant koper de woning als een goed huisvader zal behandelen. Hun oude woning wordt dan in goede handen achtergelaten. Soms kunnen een lagere hypotheek of kortlopende ontbindende voorwaarden mede – helpen om u het contract te gunnen. Wij kunnen u hierbij begeleiden. Een eerste gesprek / Team / Zoom sessie met ons is daarbij kosteloos en vrijblijvend. Van groot belang hierbij is wel tijdige aanlevering van stukken zodat we snel de haalbaarheid van een aanvraag kunnen beoordelen. Zie ook de belangrijke artikelen 11 (ontbinding, ingebrekestelling), 15 (ontbindende voorwaarden) en 16 (3 daagse bedenktijd) in de bijgaande toelichting ! Daarom raden we meestal af om zonder financieringsvoorbehoud te bieden

4. Koopcontract / rente aanbod

Als U overeenstemming bereikt met de verkoper wordt er een koopcontract opgesteld. Nadat de verkoper en U dat hebben ondertekend is er een zogenaamde afkoelingstermijn van 3 dagen van toepassing. In deze periode mag u zonder opgave van redenen – schriftelijk ! en tijdig – afzien van de koop. Zie ook artikel 16 van de bijgaande toelichting. Daarna kunt u alleen nog afzien van de koop door een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden (zie artikel 15 van deze toelichting), zoals; verkrijgen van een financiering, financiering onder NHG, uitslag bouwkundige / technische keuring, etc. Daarom is afloopdatum van deze ontbindende voorwaarden zo belangrijk. Na deze datum kunt u er geen beroep meer op doen. Kunt u niet afnemen en zijn er geen ontbindende voorwaarden (meer) van toepassing dan kan de verkoper artikel 11 inroepen (zie artikel 11 van deze toelichting). Dat betekent een eventuele boete van 10% van de aankoopprijs voor U. 

Op basis van het koopcontract en uw wensen ten aanzien van de financiering (looptijd, rentevaste periode, type lening) wordt het renteaanbod bij de financier(s) aangevraagd. Een renteaanbod legt de rente voor enige tijd (vaak 3 of 6 maanden vast) – en moet binnen 14 dagen door alle aanvragers getekend worden geretourneerd aan de bank. In het renteaanbod zit een stukkenlijst waarin staat welke documenten moeten worden aangeleverd voor de beoordeling van de aanvraag. Zijn alle stukken accoord dan ontvangt u van uw bank een bindend aanbod. Het is van belang dat u dit ontvangt voordat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Ook kan de bank nog aanvullende vragen hebben of documenten wensen. Indien de bank niet overgaat tot een bindend aanbod zal een afwijzing volgen (nodig om aan de verkopers te kunnen laten zien). Alles tijdig en voor afloopdatum ontbindende voorwaarden ! 

5. Bindend aanbod !

Gefeliciteerd ! Een bindend – onherroepelijk – aanbod. Dit is waarom het allemaal te doen is geweest. Na een grondige check op de inhoud dient ook dit aanbod te worden getekend en geretourneerd via uw adviseur aan de bank. Het is van belang om de eigendomsoverdracht van uw nieuwe woning en de registratie van de lening binnen de geldigheidstermijn van het bindend aanbod te regelen. U mag een afspraak maken met een notaris om bovenstaande te regelen. 

Ook kan er nu een bankgarantie worden gesteld. Daarbij geeft u de verkoper – mocht u nu toch besluiten om niet af te nemen, de woning niet te kopen – zekerheid om 10% van de overeengekomen prijs bij U te claimen. Als alternatief voor de bankgarantie kan een waarborgsom (10% van de koopsom, uit eigen middelen) worden gestort op de derdengeldrekening van de notaris. Deze som wordt later bij het transport verrekend. 

6. Afspraak met de notaris

Zoals gezegd kunt U na uitbrengen van het bindend aanbod een afspraak maken met de notaris. U krijgt enige tijd voor deze datum van uw bezoek aan de notaris een concept hypotheekakte, een concept leveringsakte en een concept nota van afrekening. Uw hypotheekadviseur controleert of deze aktes overeenstemmen met de eerdere gegevens uit koopovereenkomst en geldlening-aanbod van de bank. Indien u eigen geld inbrengt staat de som daarvan eveneens vermeld op de concept nota van afrekening. Maakt u de gelden tijdig over naar de derdengeldrekening van de notaris zodat geen vertraging ontstaat op de dag van uw bezoek bij de notaris

7. Bezoek bij de notaris II

Bij het bezoek aan de notaris worden de leveringsakte en de hypotheekakte verleden. Deze aktes worden voorgelezen en bij uw accoord tekent u ze beiden. De gelden heeft de bank – en indien van toepassing hopelijk ook U – tijdig op de rekening van de notaris geboekt zodat alle betalingen kunnen plaatsvinden, conform nota van afrekening. U krijgt afschriften van de leveringsakte en hypotheekakte en gaat naar huis als kersverse woningeigenaar (en met een lening onder hypothecaire zekerheid van de bank). Vanaf datum “passeren” dient U de woning (opstal, inboedel) goed te hebben verzekerd, u bent immers vanaf nu de nieuwe eigenaar !

Bij oversluiten naar een andere geldverstrekker wordt uitsluitend een hypotheekakte verleden( geen transportakte), u blijft immers in uw eigen woning. 

8. Na de notaris / belastingen

U bent nu woningeigenaar, er resten nog wat zaken die geregeld moeten worden. Voor wat betreft de belastingaangifte; vergeet niet de kosten op te voeren in verband met het verkrijgen van de financiering voor uw woning (over het belastingjaar dat deze kosten gemaakt zijn). Wilt u een voorlopige teruggave inregelen ? Ook als u overgesloten heeft (een andere hypotheek maar geen andere woning) is het van belang om tijdig de voorlopige teruggave te bekijken. Stel dat deze te hoog is dan is het wenselijk om deze omlaag te brengen zodat u straks niet hoeft bij te betalen. Wilt U dat wij dat regelen voor U ? Neem dan contact op met ons. We helpen U graag verder.